MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİ MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİ VE EĞİTİM MALİYETLERİ

MAKEDONYA ÜNİVERSİTELERİ VE EĞİTİM MALİYETLERİ

Bu yazı  www.nileduworld.com adresinden alınmıştır.

ÜSKÜP KİRİL METODİ ÜNİVERSİTESİ

1949 yılında 3 fakülte ile eğitim hayatına başlayan Kiril Metodi Üniversitesi bugün 21 fakülte ve 5 araştırma enstitüsü ile Balkanların en prestijli okullarından birisi haline gelmiştir. Yaklaşık 50.000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin diplomaları dünyada 70’in üzerinde ülke tarafından tanınmaktadır.

Tıp : 3000 €

Hemşirelik :3000 €

Eczacılık : 1500 € ( Ön lisans ) 3+1

Logopedi :2000 € ( Ön lisans )3+1

Diş Hekimliği Fakültesi :2000 €

Fizik Tedavi :2000 € (Ön lisans) 3+1

Orman Fakültesi :  2000 €

Müzik Fakültesi : 1300 €

Filoloji Fakültesi : 2500 €

İktisat Fakültesi : 2000 €

Hukuk Fakültesi : 2000 €

Felsefe Fakültesi : 2000 €

Pedagoloji Fakültesi : 800  €

Veterinerlik Fakültesi :3000  €

Tarım ve Gıda Fakültesi :2000  €

Güzel Sanatlar Fakültesi :3000  €

Mobilya Dizayn Teknolojisi :3000  €

Dramatik Sanatlar Fakültesi :3000  €

Makine Mühendisliği Fakültesi : 2000 €

Teknoloji Fakültesi : 2000 €

Bilgi Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi : 2000 €

Elektrik Mühendisliği ve Enformasyon Fakültesi Teknolojileri : 1500 €


 
TETOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Makedonya’nın kuzeybatısında içerisinde Tetova Üniversitesi’nin de yer aldığı Kalkandelen kenti ülkenin Üsküp ve Manastır’dan sonra 3. büyük şehridir. Eğitim dilinin Arnavutça olduğu üniversitenin bazı fakülteleri ise başkent Üsküp’te bulunuyor. 11 Fakülte ,1 enstitü ve sağlık alanında kurumları destekleyen 2 kurum bulunmaktadır. Üniversite 12000’den fazla öğrenciye eğitim imkanı sunmaktadır.
Fakülteler
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
 
Matematik ve Doğa Bilimler Fakültesi
Felsefe Fakültesi
 
Kültür Fakültesi
Filoloji Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
 
Hukuk Fakültesi
İktisat Fakültesi
Gıda Teknolojisi Fakültesi
İşletme Fakültesi
 
 
Yıllık Eğitim Harç Ücreti : 1000 €

GOCE DELCEV ÜNİVERSİTESİ

Makedonya’nın doğusunda yer alan İştip şehrinde bulunan Goce Delcev Üniversitesi, diploma denkliği tüm Avrupa ve Amerika tarafından kabul edilmiş bir okuldur. Öğrencilere okul ücretini 2 eşit taksitte ödeme imkanı sunan üniversitede ülkemizdeki bir dersaneden çok daha ucuza eğitim almak mümkün.

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği : 1500 €

Diğer Bölümler:   1000 €

MAKEDONYA EĞİTİM SİSTEMİ


Makedonya Eğitim Sistemi Yugoslavya’nın bir üyesi olduğu yıllarda geliştirdiği eğitim sistemi Makedonya’nın bugün, Batı Avrupa ile karma bir yapıda eğitim sistemine sahip olmasına neden olmuştur. Sovyet etkisi altında geçirilen yılları yansıtan eğitim sistemi bugün hala ders kitapları ve eğitim içerisinde kendini göstermektedir. Makedonya’da yüksek öğrenim konusunda yer alan eğitim kurumları şu şekilde sınıflandırılmıştır; üniversite, fakülte ve yüksekokul. Makedonya’da lisans eğitimi dört yıl süre ile yüksek lisans eğitimi ise iki yıl süre ile yapılmaktadır.

Doktora programında ki öğrencilerin eğitim şekilleri ise rehber bir öğretmen eşliğinde bireysel olarak gerçekleşmektedir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri tam ve yarı zamanlı bir şekilde alınabilmektedir. Makedonya’da yüksek öğrenimde fakülteler özerkliğe sahip değildir. Fakat yüksek öğrenim kurumunun bir parçasıdır.

Devlet yüksek öğrenim kurumlarını desteklemekte ve bu kurumlara para yardımı yapmaktadır. Üsküp, Manastır, İştip ve Tetova’da üniversiteler vardır. Bu üniversitelerin denkliği YÖK tarafından kabul edilmiştir.

Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2015 yılında ulaşılmak istenen eğitim sistemi için bir reform uygulanmıştır desek yeridir. Makedonya Milli Eğitim Bakanı her alanda eğitim sistemini yükseltmek üzerinde durmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim mevzuatını değiştirmek için yüksek oranda eğitim kurumlarına destek olmaktadır. Özel girişimcilerin teşebbüsleri ile de eğitim sistemi oldukça ilerleme kat etmiştir. Uluslararası işbirliğinin de yaşandığı eğitim alanı öğretim elemanları ve öğrenciler için büyük değişiklikler yenilikler ve gelişimleri beraberinde getirmiştir. Bu uluslar arası işbirliği içerisinde İngiltere sınırları içerisinde alınacak güvenceli eğitim gibi programlar da yer almaktadır.

Yurt dışında okuyan öğrencilerin oranı herhangi net bir veri olmamasına rağmen her geçen gün artmaktadır. Makedonya’da yurt dışı eğitimi almak isteyen öğrenciler için bu eğitim oldukça makul fiyatlarla sunulmaktadır. Makedonya’da yüksek öğrenim kurumlarının nüfusu yüzde 25 olarak başkentte yer almaktadır. Makedonya’ya olan ilginin fazlalığının en önemli nedeni uygun hayat standartlarının olmasıdır. Yani bugün Makedonya’da günlük hayatın ucuzluğu ve eğitimin ucuzluğu öğrencilerin yoğun ilgisini Makedonya’ya çekmiştir. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında Makedonya’da ki ders kitapları sektörü biraz az gelişmiştir diyebiliriz. Fakat gerek yerli gerek yabancı yayın evleri büyük bir rekabet içerisindedir. Her geçen gün artış göstererek büyümektedir. Ders kitapları alanında rekabet oldukça yüksektir.

İngilizce ön planda tutulmak üzere, eğitim, toplum, bilgi, sanat, spor bu ülkenin öncelikli eğitim alanlarını oluşturur. Makedonya’da eğitim gören öğrencilerin üniversitelerde yaptıkları çoğu proje, uluslar arası müdahale ile finanse edilmektedir. Dünya Bankası ve AB bu finanseyi sağlayanların başında gelmektedir. Avrupa Birliği ile Makedonya eğitim alanında ortaklık programları imzalamış ve bu sayede Makedonya’da eğitim kalitesi dil yönünden ve diğer tüm alanlardan yeterli seviyeye ulaşmıştır. Bugün Makedonya’da yabancı diller fakültesinde İngilizce, Türkçe, Rusça, Almanca yeterlilik sınavları yapılmaya başlanmıştır. Makedonya’da eğitim alabilecek öğrenciler Türkiye’de her hangi bir liseden mezun olabilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir